Obecné podmínky, ubytovací řád a storno podmínky

Obecné podmínky, ubytovací řád a storno podmínky

Objednání a rezervace ubytování

 • Ubytování je možné objednat elektronicky přes rezervační formulář na našich internetových stránkách, e-mailem, případně
  telefonicky.
 • Rezervace se stává závaznou po zaplacení zálohy, zaplacené nejpozději do data splatnosti uvedené na zálohové faktuře nebo dle
  dohody s ubytovatelem.

Ceny ubytování

 • Cena ubytování je stanovena dle ceníku dostupných na našich internetových stránkách. V ceně je zahrnuta spotřeba vody, energií,
  wifi, parkování, ručník a vlastní osuška a místní poplatky za ubytovanou osobu a den.
 • Při potvrzení objednávky Vás požádáme o zaplacení zálohy. Výše zálohy je stanovena ve výši 50% z celkové ceny ubytování.
 • Cena za ubytování se platí převodem na účet ubytovatele 2501459193/2010 nebo v hotovosti před začátkem doby sjednaného
  ubytování (v termínu začátku pobytu je podmínkou, aby již byly peníze připsány na účet ubytovatele.

Storno podmínky

 • Při zrušení závazné rezervace více jak 14 dnů před plánovaným začátkem pobytu je záloha vrácena v plné výši.
 • Při zrušení závazné rezervace méně než 28 dnů před plánovaným začátkem pobytu již záloha vrácena nebude, pokud nebude
  pokoj/apartmán obsazen jiným hostem. V případě, že bude obsazen, záloha bude vrácena.

Začátek a konec ubytování

 • Ubytovat je možné pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem).
  Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí.
 • Ubytování domácích zvířat je možné pouze po předchozí dohodě s ubytovatelem.
 • Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.
 • Užívání ubytování je pouze na dobu předem sjednanou mezi ubytovatelem a ubytovaným.
 • Příjezd je možný v den začátku pobytu mezi 15:00 – 18:00, v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 10:00 (po
  vzájemné dohodě je možné dobu nástupu a odjezdu upravit). Při nedodržení času odjezdu je ubytovatel oprávněn účtovat cenu za
  další den ubytování.

Pravidla ubytování

 • Ubytovaný má právo užívat pokoj/apartmán s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, společné prostory penzionu, vyhrazené
  místo na uložení kol a koloběžek, posezení v pergole vč. herního prvku pro děti a parkovací místo v areálu penzionu.
 • V celém objektu penzionu je zakázáno kouřit.
 • Topení v objektu penzionu je zajištěno podlahovým topení, provoz si zajišťuje provozovatel dle potřeby.
 • Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele.
 • V době od 22:00 do 07:00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.
 • Pro vstup do pokoje/apartmánu ubytovaný obdrží kartu, kterou otevře dveře tím, že přiloží kartu ke čtečce v horní části kliky. Po
  vstupu do pokoje/apartmánu je potřeba kartu vložit do vnitřní čtečky čímž se sepne přívod elektřiny v pokoji.
 • Při odchodu z pokoje/apartmánu je ubytovaný povinen vypnout spotřebiče, uzavřít okno, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny
  vodovodní uzávěry a nakonec vyndat kartu z vnitřní čtečky čímž dojde k odpojení přívodu elektřiny v pokoji. Ubytovaný je povinen
  vždy po svém odchodu dveře od pokoje/apartmánu zavřít a přesvědčit se, že dveře jsou skutečně zavřené.
 • Kola, kočárky a ostatní neskladné věci může ubytovaný odložit v „kolárně“. Tato místnost se otevírá kartou, stejně jako
  pokoj/apartmán. Ubytovaný je povinen vždy po svém odchodu dveře od tohoto prostoru zavřít a přesvědčit se, že dveře jsou
  skutečně zavřené. Jelikož se jedná o společný prostor je ubytovaný povinen svůj majetek zabezpečit před odcizením. Ubytovatel
  nenese odpovědnost za případnou ztrátu.
 • V případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit. Při ztrátě karty propadá kauce ve výši 50 Kč, která je
  zaplacena při nástupu.
 • Ubytovatel nezodpovídá ubytovanému za škody, které nezavinil.
 • Ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla porušena, má ubytovatel
  právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovaného na vrácení poplatků za pobyt.
 • Ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby, které jsou s ním ubytovány.
cs_CZCzech
en_USEnglish pl_PLPolish cs_CZCzech